Home. alarm call. Bearded Parrotbill. टिटवी पक्षी जिथे आपली अंडी देतात त्या जागेवर पाणी जास्त पडणार आहे हे त्याचे संकेत आहे.... #titvipakshi #motherlove #titvibird #motherstory #Birdloveif u like my video plz like share and subscribe my channel....❣️ Titvi bird sound and information.... टिटवी पक्षी ...(Titvi pakshi ) इका आईची गोष्ट ika aaichi gost... आईचे काळीज ... आईचे म� Coal Tit. Favorites. Blue Tit. Search. Jean-Jacques Boujot Cyanistes caeruleus. Bird Songs - Natural Bird Sounds S1 • E1 Tranquil Birdsong, 11 hours - Birds Chirping, nature sounds, natural sound of birds singing - Duration: 11:03:40. A - Z. call. App. Shop. टिटवी पक्षी आपले अंडी फोडण्यासाठी पारस दगड शोधून आणतो पारस दगड म्हणजे जो दुसऱ्या कोणत्या पण धातू ला सोन्यात बदलू शकतो...२. Listen to Blue Tit on british-birdsongs.uk, which is a comprehensive collection of English bird songs and bird calls. Eurasian Great Tit. Crested Tit . 0:00 / Blue Tit (song) male, song. Marsh Tit. Titvi bird sound and information....टिटवी पक्षी ...(Titvi pakshi ) इका आईची गोष्ट ika aaichi gost... आईचे काळीज ... आईचे मन... आईचे धाडस बगा आपल्या होणाऱ्या बाळासाठी आपला जीव धोक्यात आला तरी चालेल पण मागे सर्कायचे नाही.... आपल्यापेक्षा किती पण पटी ने जास्त मोठ्या जीव आपल्यासमोर असला तरी आणिआपला जीव धोक्यात असला तरी त्या पिल्ल्याच्या आई ला आपल्या स्वतःचा जीवापेक्षा त्या अंड्यातून बाहेर येणाऱ्या पिल्ल्यांचा जीव माहत्याच वाटतो.... त्या पक्षा ने स्वतःचा विचार न करता अंड्यातून बाहेर येणाऱ्या पिल्लासाठी दाखवलेलं धाडस...❣️❤️टिटवी नावाच्या पक्ष्याची गोष्ट...हिंदी मध्ये टिटहरी म्हणतातEnglish:Red-wattled lapwingजी अंडीवर बसून त्यांना जपत आहे ती आई आहे व जो गोल गोल फिरत आहे तो वडील आहे... ह्या छोट्याश्या पक्षाच्या उधाहरनातून आपल्याला आईची माया निःस्वार्थ असते हे कळते.... ✓ह्या पक्षायबद्दल बरेच भ्रम म्हणजे जुने विचार आहे जसे की१. Other tits. Shop 5. song.